Türkiye `de Taşınmaz Sahibi Olan Yabancı Uyruklu Bir Kişinin Vefatı Halinde Mirasçılar Neler Yapabilir?

Türk Kanunlarına göre, belirli sınırlamalar dahilinde bir yabancı Türkiye’de taşınmaz sahibi olabilir. Bu şekilde taşınmaz edinmiş olan bir yabancının vefat etmesi halinde geride kalan mirasçıları Türkiye’de hangi işlemleri yapacaktır? 

Türkiye, pek çok sektörde yatırımcı kabul etmesi ile büyüyen ekonomisi ve gelişen piyasaları sayesinde çeşitli ülkelerden gerek yatırım gerekse turistik amaçlarla pek çok yabancının taşınmaz edindiği bir ülkedir. Türkiye’de taşınmaz edinmiş bir yabancının vefatı halinde ise mirasçılar, Türk Hukuku kapsamında neler yapabileceklerini bilmediklerinden zor durumda kalmaktadırlar. Bu nedenle çoğunlukla yabancılar için veraset intikal işlemleri ile bazı özellikli durumlarda yapabileceklerini gösteren bir yol haritası gerekiyor.

Bir yabancının vefatı halinde geride kalan taşınmazlar Türkiye’de edinilmiş olduğundan Türk kanunlarına göre mirasçılara intikal edecektir. Buna göre izlenecek yollar şu şekildedir;

1.Türkiye’de bulunan taşınmazların miras yolu ile intikalinde ilk yapılacak işlem veraset ilamı belgesinin Türk Mahkemelerinden istenmesidir: Yabancı ülkeden alınacak bir veraset ilamı veya yabancı ülke yasalarına göre düzenlenmiş bir vasiyetname Yargıtay kararları doğrultusunda Türk mahkemeleri tarafından tanınmamaktadır. Bu nedenle veraset ilamı Türk Hukukuna göre Türk mahkemelerinden alınmaktadır.

2.Veraset İlamının (mirasçılık belgesi) Türk Mahkemelerinden alınmasının ek olarak yabancı ülke apostil şerhini içeren ölüm belgesi, yabancının ülkesi kanunlarına göre alınmış mirasçıları gösterir belge veya kararların da eklenmesi gereklidir. (Apostil şerhini tanımayan bir başka deyişle Lahey Anlaşmasına taraf olmayan ülkeler açısından ölüm belgesinin o yabancı ülkedeki Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.)

3.Taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeden taşınmaz ile ilgili işlemlerin tamamlanması gereklidir.

4.Veraset intikal vergi dairesinde gerekli işlemlerin yürütülmeli ve veraset intikal vergisi ödenmelidir.

5.Tüm belgeler ile birlikte taşınmazın bağlı olduğu Tapu Dairesinden randevu alınarak istenilen evraklar sunulmalı ve harcı ödenmelidir.

6.Tüm evraklar sunulduktan sonra taşınmaz miras yolu ile gerçek kişi yabancının mirasçılarına intikal ettiğinden taşınmaz için yeni mirasçıları gösterir tapu belgesi alınmalıdır.

 

Yabancı gerçek kişinin Türkiye’de miras yolu ile taşınmaz edinimine ilişkin yapılacak işlemler ile ilgili MUTLAKA AVUKATA DANIŞMANIZI öneririz.