Tarihi Eser Sınıfına Giren Gayrimenkullerin Restorasyonu

Kültür ve Tabiat varlığı olarak tescil edilen gayrimenkulünüz ile ilgili yapılacak her türlü uygulama, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma mevzuatı kapsamında alınacak izne bağlı olarak yapılabilir. Yetkili idarelerden izinlerin alınması, Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulları vb. idari kurullar tarafından denetlenen gayrimenkulünüze yönelik koruma ve restorasyon çalışmaları ile bu yapıların ilgili mevzuata ve Kurul kararlarına uygun hale getirilmesi ve uygunluğunun sürekli takibi hizmetlerini sizin için sağlamaktayız.