Değerleme ve Fizibilite Çözümleri

Gayrimenkulünüzün değerinin, bağımsız, objektif ölçütlere ve verilere dayanarak SPK ve BDDK tarafından yetkilendirilmiş Gayrimenkul Değerleme uzmanlarınca belirlenmesini sağlamaktayız. Gayrimenkul değerleme işlemleriniz güvenilir, bağımsız, doğru ve sağlıklı bir şekilde yerine getirilmektedir.